Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Биологически факултет
Научна конференция
КЛИМЕНТОВИ ДНИ 2019НАЧАЛО Резюмета и статии Програма Комитети Полезна информация Контакти
Важни дати
10.10.2019 г. РЕГИСТРАЦИЯ на абстракти
31.08.2019 г. Заплащане на преференциална такса
10.10.2019 г. Заплащане на стандартна такса
20.10.2019 г. Потвърждение за приемане на абстрактите за участие с устно / постерно съобщение
08.11.2019 г. Начало на конференцията

Webmaster: Konstantin Nikolov