Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Биологически факултет
Научна конференция
КЛИМЕНТОВИ ДНИ 2019НАЧАЛО Резюмета и статии Програма Комитети Полезна информация Контакти
ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ - проф. д-р Мариела Оджакова

Научен комитет Организационен комитет
Проф.д-р Стоян Шишков, Декан на БФ Доц.д-р Диляна Николова
Доц.д-р Любен Загорчев Доц.д-р Иван Трайков
Доц.д-р Траяна Недева Доц.д-р Анита Тошева
Доц.д-р Анелия Кенарова Доц.д-р Яна Евстатиева
Доц.д-р Вяра Маматаркова Доц.д-р Деница Теофанова
Доц.д-р Валентина Ганева Гл.ас.д-р Атанас Грозданов
Доц.д-р Светослав Димов Гл.ас.д-р Даниел Тодоров
Доц.д-р Мариела Чичова Г-жа Мариана Модрева, секретар
Доц.д-р Мирослава Жипонова Константин Николов, webmaster
Доц.д-р Димитър Кожухаров
Доц.д-р Веселина Москова-Думанова
Доц.д-р Албена Гьонова
Доц.д-р Благой Узунов
Доц.д-р Камелия Йотовска

Webmaster: Konstantin Nikolov