Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Биологически факултет
Научна конференция
КЛИМЕНТОВИ ДНИ 2019НАЧАЛО Резюмета и статии Програма Комитети Полезна информация Контакти
СБОРНИК С АБСТРАКТИ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
ОКОНЧАТЕЛНА ПРОГРАМА

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

8-ми ноември 2019 г.

08:00–11:00 Регистрация
09:00–09:30 Откриване
09:30–10:40 Устни съобщения, подбрани от регистрираните абстракти
10:40–11:00 Кафе пауза
11:00–12:30 Устни съобщения, подбрани от регистрираните абстракти
12:30–13:30 Обедна почивка
13:30–15:30 Постерна сесия
15:30–16:00 Обявяване на най–добър постер и закриване на конференцията

Webmaster: Konstantin Nikolov