Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Биологически факултет
Научна конференция
КЛИМЕНТОВИ ДНИ 2019НАЧАЛО Резюмета и статии Програма Комитети Полезна информация Контакти
Такса за редовни участници, докторанти и студенти за участие с един материал:

Внесена до: Такса
31.08.2019 г. 30 лв.
10.10.2019 г. 50 лв.

Регистрационната такса включва:

Сборник с абстракти
Конферентни материали
Кафе пауза

Регистрационните такси се превеждат по банков път:

Банка: Българска народна банка
Адрес: Пл. “Александър I”, № 1, BG-1000 София,
IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01
BIC: BNBGBGSD
НИС-СУ “Св. Кл. Охридски”
Основание за плащане: KD3022

ВАЖНО!!! За да Ви бъде издадена фактура - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВПИШЕТЕ БУЛСТАТ на институцията в платежното нареждане!

Фактури се получават на адрес: София, бул. "Драган Цанков №8", ет.4, счетоводство на НИС-СУ или
на e-mail:
mlencheva@nis.uni-sofia.bg

Webmaster: Konstantin Nikolov