Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Биологически факултет
Научна конференция
КЛИМЕНТОВИ ДНИ 2019НАЧАЛО Резюмета и статии Програма Комитети Полезна информация Контакти
Форма на представяне

Устни съобщения – време за представяне 10 мин.

Постерни съобщения – размер на постерите 90см. височина х 70см. ширина.


Работни езици: БЪЛГАРСКИ и АНГЛИЙСКИ.


Срок за регистрация – до 10 октомври 2019 г.

Потвърждение за приемане на абстрактите за участие с устно / постерно съобщение – до 20 октомври 2019г.

Регистрирай се сега !!!

Публикуване на статиите в пълен текст

Представените на конференцията материали ще бъдат публикувани в пълен текст на АНГЛИЙСКИ език в Годишник на СУ, ако отговарят на изискванията на списанието и са получили положителни рецензии.

Подготвените ръкописи на статии в пълен текст според изискванията трябва да бъдат изпратени най-късно до 9 декември 2019г.
на e-mail:
godishnik_BF@biofac.uni-sofia.bg

Webmaster: Konstantin Nikolov